Lovebird Yang bernama Mini Cooper Gelaran Latpres yang diadakan di gantangan Maestro BC yang lokasinya berada. Continue reading