Gelaran yang bertajuk Anniversary 3rd  gantangan  Perdana BC yang lokasinya berada di Desa , Ploso Kerep,. Continue reading